Prednosti ugradnje ovog sistema su:

Nivelacija visine  – menjanjem pritiska u jastucima vozilo se spušta, podiže ili zadržava nivo visine bez obzira na opterećenje tovara. Moguće je menjati visinu desne i leve strane posebno ukoliko pozicija tereta neravnomerno opterećuje vozilo i pojačano haba pneumatike.
Komfor u vožnji – jastuci anuliraju sve nepravilnosti na putu, vibracije i krutu funkciju gibnjeva.
Stabilnost vozila – dolazi do smanjenja bočnog ljuljanja, boljeg skretanja u krivinama.
Zaštita postojećeg ogibljenja – jastuci prihvataju deo opterećenja i štite gibnjeve od trajnog oštećenja u graničnim slučajevima opterećenja prilikom vožnje po neravnom putu.

prednosti vazdusnog ogibljenja