Pravila korišćenja sajta 

Kompletan sadžaj na sajtu DPO uključujući i slike su vlasništvo kompanije POLITEK. Sve slike su zaštićene internacionalnim zakonom o autorskim pravima i privatnoj svojini. Korišćenje bilo kakvog materijala sa sajta, u celini ili u delovima za bilo kakvu svrhu je zabranjeno bez odobrenja kompanije POLITEK.
DPO  logo (i daljem tekstu "Logo") može se koristiti u skladu sa marketinškim pravilima koje izdaje firma POLITEK kako bi se identifikovala kompanija POLITEK ili proizvodi i usluge kompanije POLITEK. Bilo koji oblik korišćenja koji ovde nije naveden strogo je zabranjen.
Logo se ne sme koristiti u bilo kom slučaju da se materijali, dobra, usluge, web sajtovi ili publikacije koji nisu ni na kakav način povezani sa kompanijom POLITEK, proglašavaju kao oblik sponzorstva ili licenciranja od strane POLITEK-a.

Logo se ne sme imitirati, kopirati ili koristiti kao oblik u nekom od kompanije neodobrenom dizajnu.
Logo se ne sme koristiti na način koji bi potcenjivao DPO ili POLITEK kao ni njegove proizvode ili usluge.

Logo DPO se mora koristiti u obliku koji propisuje POLITEK bez ikakvih promena, koje mogu ali ne moraju da uključe promene u boji, proporciji ili dizajnu, niti se sme izbaciti bilo koje slovo. Logo ne sme biti transformisan, animiran ili deformisan u perspektivi ili svojoj pojavi.

Koristiti samo odobreni DPO i POLITEK logotip.